Doctor24

Политика за поврат на средства

  1. Кога направените трансакции не се рефундираат.
    Ако го откажете закажаниот преглед, уплатените средства нема да Ви бидат рефундирани. Доколку не го откажете прегледот уплатените средства нема да Ви бидат рефундирани.

  2. Кога направените трансакции се рефундираат
    Доколку прегледот го откаже Докторот пациентот има право или да закаже друг термин за преглед кај истиот Доктор, има можност да одбере и да закаже преглед кај друг Доктор, доколку не сака да искористи една од претходните две опции ќе му бидат рефундирани средствата во рок од 30 дена од закажаниот преглед.