Doctor24

Доктор 24 - Регистрација на доктор

Регистрација на доктор


Користењето на услугите за овој сајт ќе Ве чини промотивно 100,00 денари со вклучен ДДВ за првата уплата и истата ќе важи до 01.09.2015 .
Секој пациент за да закаже термин ќе го чини 100,00 денари со вклучен ДДВ кои ќе му бидат одбиени од цената на услугата од страна на докторот!